سامانه کروز کنترل خودرو سراتو  وارداتی مدل ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷  دو هزار سی سی با برخورداری از سوییچ های فابریک