سیستم صوتی و تصویری خودرو

Sort by

نمایش
باند بیضی اینفینیتی مدل PR9603ISH

باند بیضی اینفینیتی مدل PR9603ISH

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
باند بیضی اینفینیتی مدل PR9603ISH

باند بیضی اینفینیتی مدل PR9603ISH

۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
برند:
سایز: 6 × 9 اینچ شکل: بیضی حداکثر صدای خروجی: 360 وات
باند بیضی پایونیر مدل TS-6975 V3

باند بیضی پایونیر مدل TS-6975 V3

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
باند بیضی پایونیر مدل TS-6975 V3

باند بیضی پایونیر مدل TS-6975 V3

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
برند:
سایز: 6 × 9 اینچ شکل: بیضی حداکثر صدای خروجی: 550 وات
باند بیضی پایونیر مدل TS-A6970F

باند بیضی پایونیر مدل TS-A6970F

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
باند بیضی پایونیر مدل TS-A6970F

باند بیضی پایونیر مدل TS-A6970F

۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
برند:
سایز: 6 × 9 اینچ شکل: بیضی حداکثر صدای خروجی: 600 وات
باند بیضی پایونیر مدل TS-A6980F

باند بیضی پایونیر مدل TS-A6980F

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
باند بیضی پایونیر مدل TS-A6980F

باند بیضی پایونیر مدل TS-A6980F

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
برند:
سایز: 6 × 9 اینچ شکل: بیضی حداکثر صدای خروجی: 650 وات
باند بیضی پایونیر مدل TS-G6930F

باند بیضی پایونیر مدل TS-G6930F

۸۶۰,۰۰۰ تومان۹۸۰,۰۰۰ تومان
باند بیضی پایونیر مدل TS-G6930F

باند بیضی پایونیر مدل TS-G6930F

۸۶۰,۰۰۰ تومان۹۸۰,۰۰۰ تومان
برند:
سایز: 6 × 9 اینچ شکل: بیضی حداکثر صدای خروجی: 400 وات
باند بیضی پایونیر مدل TS-R6951S

باند بیضی پایونیر مدل TS-R6951S

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
باند بیضی پایونیر مدل TS-R6951S

باند بیضی پایونیر مدل TS-R6951S

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
برند:
سایز: 6 × 9 اینچ شکل: بیضی حداکثر صدای خروجی: 400 وات
باند بیضی جی بی ال مدل GT7-96

باند بیضی جی بی ال مدل GT7-96

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
باند بیضی جی بی ال مدل GT7-96

باند بیضی جی بی ال مدل GT7-96

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
برند:
سایز: 6 × 9 اینچ شکل: بیضی حداکثر صدای خروجی: 210 وات
باند بیضی کنوود مدل KFC-6966S

باند بیضی کنوود مدل KFC-6966S

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
باند بیضی کنوود مدل KFC-6966S

باند بیضی کنوود مدل KFC-6966S

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
برند:
سایز: 6 × 9 اینچ شکل: بیضی حداکثر صدای خروجی: 400 وات
باند بیضی کنوود مدل KFC-M6934A

باند بیضی کنوود مدل KFC-M6934A

۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
باند بیضی کنوود مدل KFC-M6934A

باند بیضی کنوود مدل KFC-M6934A

۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
برند:
سایز: 36.5x19.4x10.4 سانتی متر شکل: بیضی حداکثر صدای خروجی: 350 وات
باند بیضی کنوود مدل KFC-S6976EX

باند بیضی کنوود مدل KFC-S6976EX

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
باند بیضی کنوود مدل KFC-S6976EX

باند بیضی کنوود مدل KFC-S6976EX

۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
برند:
سایز: 6 × 9 اینچ شکل: بیضی حداکثر صدای خروجی: 500 وات
باند گرد پایونیر مدل TS-G1010F

باند گرد پایونیر مدل TS-G1010F

۴۶۰,۰۰۰ تومان۵۶۰,۰۰۰ تومان
باند گرد پایونیر مدل TS-G1010F

باند گرد پایونیر مدل TS-G1010F

۴۶۰,۰۰۰ تومان۵۶۰,۰۰۰ تومان
برند:
سایز: 10 سانتی متر شکل: گرد حداکثر صدای خروجی: 190 وات
باند گرد پایونیر مدل TS-G1610F

باند گرد پایونیر مدل TS-G1610F

۵۵۰,۰۰۰ تومان۶۵۵,۰۰۰ تومان
باند گرد پایونیر مدل TS-G1610F

باند گرد پایونیر مدل TS-G1610F

۵۵۰,۰۰۰ تومان۶۵۵,۰۰۰ تومان
برند:
سایز: 6.5 اینچ شکل: گرد حداکثر صدای خروجی: 280 وات

سبد خرید