پاور سانروف

Sort by

نمایش
پاور سانروف با تحریک سوئیچ (گروه بهمن)

پاور سانروف با تحریک سوئیچ (گروه بهمن)

۴۴۰,۰۰۰ تومان۵۹۰,۰۰۰ تومان
با قفل کردن دربها در زمان خاموش بودن خودرو سانروف به صورت اتومات بسته خواهد شد .
پاور سانروف برلیانس 320 و مدل کراس

پاور سانروف برلیانس 320 و مدل کراس

۳۷۰,۰۰۰ تومان۴۷۰,۰۰۰ تومان

پاور سانروف برلیانس 320 و مدل کراس

۳۷۰,۰۰۰ تومان۴۷۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-از آپشنهای ضروری و بسیار مفید برای خودرو میباشد. 2- بصورت اتوماتیک مبادرتبه بستن سانروف میکند. 3-مجهز به مکانیسم آنتی…
پاور سانروف برلیانس 330 و مدل کراس

پاور سانروف برلیانس 330 و مدل کراس

۳۷۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان

پاور سانروف برلیانس 330 و مدل کراس

۳۷۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-از آپشنهای ضروری و بسیار مفید برای خودرو میباشد. 2- بصورت اتوماتیک مبادرتبه بستن سانروف میکند. 3-مجهز به مکانیسم آنتی…
پاور سانروف جک S5

پاور سانروف جک S5

۳۸۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان

پاور سانروف جک S5

۳۸۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-از آپشنهای ضروری و بسیار مفید برای خودرو میباشد. 2- بصورت اتوماتیک مبادرتبه بستن سانروف میکند. 3-مجهز به مکانیسم آنتی…
پاور سانروف چانگان CS35

پاور سانروف چانگان CS35

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

پاور سانروف چانگان CS35

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-از آپشنهای ضروری و بسیار مفید برای خودرو میباشد. 2- بصورت اتوماتیک مبادرتبه بستن سانروف میکند. 3-مجهز به مکانیسم آنتی…
پاور سانروف سراتو 1600/2000

پاور سانروف سراتو 1600/2000

۳۰۰,۰۰۰ تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان

پاور سانروف سراتو 1600/2000

۳۰۰,۰۰۰ تومان۵۵۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-از آپشنهای ضروری و بسیار مفید برای خودرو میباشد. 2- بصورت اتوماتیک مبادرتبه بستن سانروف میکند. 3-مجهز به مکانیسم آنتی…
پاور سانروف فابریک جک S3 با تحریک قفل مرکزی

پاور سانروف فابریک جک S3 با تحریک قفل مرکزی

۳۲۰,۰۰۰ تومان۴۶۰,۰۰۰ تومان
با قفل کردن دربها در زمان خاموش بودن خودرو سانروف به صورت اتومات بسته خواهد شد .
پاور سانروف فابریک سوزوکی گراند ویتارا

پاور سانروف فابریک سوزوکی گراند ویتارا

۳۳۰,۰۰۰ تومان۴۸۰,۰۰۰ تومان
با قفل کردن دربها در زمان خاموش بودن خودرو سانروف به صورت اتومات بسته خواهد شد .
با قفل کردن دربها در زمان خاموش بودن خودرو سانروف به صورت اتومات بسته خواهد شد .
با قفل کردن دربها در زمان خاموش بودن خودرو سانروف به صورت اتومات بسته خواهد شد .
پاور سانروف مزدا 3

پاور سانروف مزدا 3

۴۲۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان

پاور سانروف مزدا 3

۴۲۰,۰۰۰ تومان۵۷۰,۰۰۰ تومان
برند:
با قفل کردن دربها در زمان خاموش بودن خودرو سانروف به صورت اتومات بسته خواهد شد .
پاورسانروف  بسترن B30 با تحریک قفل مرکزی

پاورسانروف بسترن B30 با تحریک قفل مرکزی

۴۴۰,۰۰۰ تومان۵۹۰,۰۰۰ تومان
با قفل کردن دربها در زمان خاموش بودن خودرو سانروف به صورت اتومات بسته خواهد شد .

سبد خرید