سبد خرید

پاور سانروف

Sort by

نمایش
پاور سانروف با تحریک سوئیچ (گروه بهمن)

پاور سانروف با تحریک سوئیچ (گروه بهمن)

۴۴۰,۰۰۰ تومان۵۹۰,۰۰۰ تومان
با قفل کردن دربها در زمان خاموش بودن خودرو سانروف به صورت اتومات بسته خواهد شد .
پاور سانروف برلیانس 320 و مدل کراس

پاور سانروف برلیانس 320 و مدل کراس

۳۷۰,۰۰۰ تومان۴۷۰,۰۰۰ تومان

پاور سانروف برلیانس 320 و مدل کراس

۳۷۰,۰۰۰ تومان۴۷۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-از آپشنهای ضروری و بسیار مفید برای خودرو میباشد. 2- بصورت اتوماتیک مبادرتبه بستن سانروف میکند. 3-مجهز به مکانیسم آنتی…
پاور سانروف برلیانس 330 و مدل کراس

پاور سانروف برلیانس 330 و مدل کراس

۳۷۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان

پاور سانروف برلیانس 330 و مدل کراس

۳۷۰,۰۰۰ تومان۵۲۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-از آپشنهای ضروری و بسیار مفید برای خودرو میباشد. 2- بصورت اتوماتیک مبادرتبه بستن سانروف میکند. 3-مجهز به مکانیسم آنتی…
پاور سانروف جک S5

پاور سانروف جک S5

۴۱۰,۰۰۰ تومان۵۶۰,۰۰۰ تومان

پاور سانروف جک S5

۴۱۰,۰۰۰ تومان۵۶۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-از آپشنهای ضروری و بسیار مفید برای خودرو میباشد. 2- بصورت اتوماتیک مبادرتبه بستن سانروف میکند. 3-مجهز به مکانیسم آنتی…
پاور سانروف چانگان CS35

پاور سانروف چانگان CS35

۴۳۰,۰۰۰ تومان۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان

پاور سانروف چانگان CS35

۴۳۰,۰۰۰ تومان۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-از آپشنهای ضروری و بسیار مفید برای خودرو میباشد. 2- بصورت اتوماتیک مبادرتبه بستن سانروف میکند. 3-مجهز به مکانیسم آنتی…
پاور سانروف سراتو 1600/2000

پاور سانروف سراتو 1600/2000

۲۸۰,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰ تومان

پاور سانروف سراتو 1600/2000

۲۸۰,۰۰۰ تومان۴۲۰,۰۰۰ تومان
برند:
1-از آپشنهای ضروری و بسیار مفید برای خودرو میباشد. 2- بصورت اتوماتیک مبادرتبه بستن سانروف میکند. 3-مجهز به مکانیسم آنتی…
پاور سانروف فابریک جک S3 با تحریک قفل مرکزی

پاور سانروف فابریک جک S3 با تحریک قفل مرکزی

۲۹۰,۰۰۰ تومان۴۴۰,۰۰۰ تومان
با قفل کردن دربها در زمان خاموش بودن خودرو سانروف به صورت اتومات بسته خواهد شد .
پاور سانروف فابریک سوزوکی گراند ویتارا

پاور سانروف فابریک سوزوکی گراند ویتارا

۳۱۰,۰۰۰ تومان۴۳۰,۰۰۰ تومان
با قفل کردن دربها در زمان خاموش بودن خودرو سانروف به صورت اتومات بسته خواهد شد .
با قفل کردن دربها در زمان خاموش بودن خودرو سانروف به صورت اتومات بسته خواهد شد .
با قفل کردن دربها در زمان خاموش بودن خودرو سانروف به صورت اتومات بسته خواهد شد .
پاور سانروف مزدا 3

پاور سانروف مزدا 3

۴۲۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان

پاور سانروف مزدا 3

۴۲۰,۰۰۰ تومان۵۸۰,۰۰۰ تومان
برند:
با قفل کردن دربها در زمان خاموش بودن خودرو سانروف به صورت اتومات بسته خواهد شد .
پاورسانروف  بسترن B30 با تحریک قفل مرکزی

پاورسانروف بسترن B30 با تحریک قفل مرکزی

۴۴۰,۰۰۰ تومان۶۰۰,۰۰۰ تومان
با قفل کردن دربها در زمان خاموش بودن خودرو سانروف به صورت اتومات بسته خواهد شد .