سبد خرید

اتو لایت

Sort by

نمایش
_ ارتباط کاربری بلوتوث _قادر به رمز گشایی ریموتهای مختلف درب پارکینگ با الگوریتم شناسایی فازی
_ راهنمای اتومات _کانکتورهای فابریک و بدون خدشه در درخت سیم خودرو انجام می پذیرد.  
_ راهنمای اتومات _کانکتورهای فابریک و بدون خدشه در درخت سیم خودرو انجام می پذیرد.  
_ ارتباط کاربری بلوتوث –بهره گیری از اپلیکیشن موبایل تحت اندروید _کانکتورهای فابریک و بدون خدشه در درخت سیم خودرو…
_ ارتباط کاربری بلوتوث –بهره گیری از اپلیکیشن موبایل تحت اندروید _کانکتورهای فابریک و بدون خدشه در درخت سیم خودرو…